מכון על משמר הכנסת

מושב הכנסת הראשון: שני צעדים לאחור

כשלושה חודשים  פעלה הכנסת ה-20 אך בהחלט הספיקה לחולל שינוי, ולא לטובה, בתחום הדת והמדינה. התמורות המעטות שהושגו בכנסת הקודמת, בוטלו.

הכנסת ה-19 הותירה אותנו עם תחושת החמצה היסטורית. התקווה לשינוי שנשענה על הרכב הקואליציוני יוצא דופן (ממשלה ללא המפלגות החרדיות) הסתיימה בקול ענות חלושה. הישגים מעטים, בעיקר בתחום הגיוס, הגיור והועדה למינוי דיינים. המושב הראשון של הכנסת ה-20 הבהיר לנו עד כמה גם הישגים אלה הם בני חלוף. אם הכנסת הקודמת לקחה צעד זהיר קדימה, צעדנו כעת שני צעדים לאחור.


לקריאת דוח הסיכום המלא- לחצ/י כאן
tonlnl
מתוך ממצאי הדוח: 

כבר במהלך המשא ומתן הקואליציוני לכינונה של הממשלה ה-34, ניכר היה כי סוגיית יחסי דת ומדינה על המוקד. בהסכמים בין הליכוד למפלגות יהדות התורה וש"ס התיחסיות לסוגיות רבות בנושאי דת ומדינה, בין השאר דרשו המפלגות החרדיות כי יבוטלו הסנקציות הפליליות בחוק הגיוס, תבוטל הרפורמה בגיור, ישמר הסטטוס קוו בנושאי דת ומדינה ולא תקודם חקיקה פרטית שתבקש לשנות סטטוס קוו זה.

ואכן, הממשלה הנוכחית קידמה אך ורק הצעות חוק המשמרות את הסטטוס קוו ביחסי דת ומדינה ושאינן מקדמות פלורליזם ושוויון. כך קידמה הממשלה את הצעת התיקון לחוק ההונאה בכשרות- המאיימת לחסל מיזמי כשרות אלטרנטיביים וכך ביטלה את הרפורמה בגיור - שאמורה הייתה להקל על המתגיירים.

בניגוד למושב הנעילה של הכנסת הקודמת, המושב הראשון של הכנסת ה-20 הצטיין, ולא ולטובה, בריבוי ניסיונות חקיקה בתחום הדת והמדינה. רבות מהצעות החוק המוגשות עוסקות בניסיון לשמר את עליונות הרבנות הראשית בפרט והיהדות האורתודוכסית בכלל בשירותי הדת במדינה. ההסכמים הקואליציוניים הם שומרי הסף. ועדת השרים לחקיקה היא הזירה המרכזית להנצחת הסטטוס קוו.25.8.2015