מכון על משמר הכנסת

הייתה כאן הזדמנות היסטורית.

לראשונה, סוגיות מתחום הדת והמדינה עלו על סדר היום הציבורי עוד בתקופת הבחירות, מספר מפלגות בחרו להניף (גם) את הדגל הזה, והתקווה החלה לקנן אצל רבים ורבות מאזרחי מדינת ישראל. גם תוצאות הבחירות הפתיעו, וכשהורכבה קואליציה בה חברים הגורמים המתונים יותר מבין סיעות הכנסת, התקווה לשינוי היסטורי כבר תפסה מקום של כבוד.


מסקנות דו"ח סיכום הכנסת ה-19 של מכון 'על משמר הכנסת' מעוררות תחושה קשה של החמצה. כנסת שנפתחה עם שורה של יוזמות בשלל תחומים רלוונטיים, כנסת שלאורך תקופת פעילותה נושאים כמו ברית הזוגיות, גיור, שוויון בנטל, רפורמות בכשרות, אופי השבת במרחב הציבורי היו חלק מרכזי ובלתי נפרד מהשיח הציבורי - הסתיימה בקול ענות חלושה.

5% מכלל הפעילות הפרלמנטרית בכנסת עסקה בסוגיות של דת ומדינה. מתוכן, כמות זעומה של יוזמות התקבלו כחקיקה או כהחלטת ממשלה. קשה לומר שאלו מהן שאומצו למדיניות מחוללות שינויים דרמטיים או מטפלות באופן מעמיק בסוגיות הליבה.

הכנסת ה-19 בתחום הדת והמדינה. הכנסת המפוספסת.


_________19


11.1.2015