חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
 • נוסח הוראת השעה של הביטחון אביגודר ליברמן לסדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה (הוראת שעה, התשע"ח-2017)

  בתאריך ה-4.12.2017 הניח שר הביטחון, אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו) על שולחן הכנסת את תקנות שירות הביטחון סדרי הדין בוועדה לבחינת פטור מטעמי הכרה דתית והרכבה (הוראת שעה), התשע"ח-2017, המבקשות להטמיע בהוראת שעה לשלוש השנים הקרובות את הנוהל לביטול הפטור הניתן מטעמי הכרה דתית למועמדת לשירות ביטחון בהתאם לסעיף 40 לחוק שירות ביטחון [נוסח משולב], התשמ"ו-1986, הקובע את התנאים לקבלת הפטור, וסעיף 41 הקובע כי במקרה שבו הורשה המיועדת בפסק דין סופי בשל מסירת ידיעה כוזבת או בעבירה של שבועת שקר, בשל תצהיר לפי סעיף 40 לחוק שירות ביטחון.
  תקציר...
 • הצעת חוק שירות ביטחון (תיקון – אופן הגשת ההצהרה לקבלת פטור מטעמי דת) של ח"כ עליזה לביא

  בעקבות הסדר שקבע כי דייני בתי הדין הרבניים ברחבי הארץ להגיע בעצמם אל בתי הספר שבהן לומדות המועמדות לגיוס ולגבות מהן את הצהרת הפטור מטעמי הכרה דתית, מבקשת הצעת החוק למנוע מגופים דתיים ליצור לחץ על צעירות דתיות שלא להתגייס לצה"ל באמצעות חיוב מבקשת הפטור לתת את הצהרתה בבית המשפט או בבית דין רבני, לפי העניין וכן באופן ישיר לצה"ל ולא באמצעות צד שלישי.
  תקציר...
 • הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון - הפחתה מתקציב הניתן למוסד תורני) של סיעת 'ישראל ביתנו'

  הצעת החוק של סיעת ישראל ביתנו מבקשת להתמודד עם תופעת גיוני השירות בצה"ל מצד העומדים בראש מוסדות תורניים. לפיכך, מבקשת ההצעה לקבוע כי שר האוצר יהיה רשאי להפחית מהתקציב הניתן למוסד התורני בעד אותו התלמיד שנמנע מלהתייצב לרישום לפי חוק שירות ביטחון, בשיעור התמיכה שהייתה אמורה להגיע למוסד עבור התלמיד.
  תקציר...
 • הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התשע"ז–2017

  חברי הכנסת יוליה מלינקובסקי ועודד פורר (ישראל ביתנו) הגישו את הצעת חוק עידוד שירות צבאי, לאומי או לאומי-אזרחי, התשע"ז–2017. על פי נוסח החוק, מטרתו של חוק זה להביא לעידוד שירות צבאי, לאומי, או לאומי-אזרחי בקרב אוכלוסיות הנמנות עם קבוצה מסוימת הזכאית לייצוג הולם בדרך של העדפה מתקנת, כמנוף מרכזי לשילוב ושותפות עם המדינה.
  תקציר...
 • הצעת חוק שוויון בנטל של סיעת יש עתיד

  הצעת החוק של כלל סיעת יש עתיד מבקשת לתקן את סעיף 19 לחוק שירות וביטחון התשמ"ו-2016, המתיר מתן פטורים למועמדים לשירות ביטחון מהאוכלוסייה החרדית. בדבר ההסבר להצעה נכתב כי מבקשת באה להשיב על כנו את ההסדר שחוקק בתיקון מספר 19. במאבק על השוויון בנטל הוא מאבק על דמותה של החברה הישראלית. מה שמונח על כף המאזניים הוא ביטול מודל צבא העם וגיוס לכולם. זה מאבק על אבני היסוד של החברה הישראלית. 
  תקציר...
 • ח"כ דוד ביטן (הליכוד) על הנסיון להסכים על נוסחו של חוק הגיוס החדש: "בחוק הגיוס יש בעיות עם כל המפלגות, כולל עם ישראל ביתנו וכולל עם כחלון והחרדים עצמם"

  חקיקת חוק הגיוס המתוקן ממשיכה להתקדם, חודשיים לאחר שהחוק הקודם נפסל על ידי בג"ץ (כזכור, בחודש ספטמבר השנה החליט בית המשפט העליון  לקבל את העתירה נגד חוק הגיוס ולהורות על ביטולו בתוך כשנה). האתר החרדי "כל הזמן" מדווח כי חברי הכנסת החרדים עסוקים בעניין במרבית סדר יומם, הם נפגשים עם כלל הגורמים הרלוונטיים בכדי להגיע לבסיס של הסכמות, וזאת בכדי להכין נוסח חוק אותו יוכלו להעביר תוך חודש לקריאה ראשונה ומשם לוועדת חוץ וביטחון בדרך לקריאה שניה ושלישית.
  תקציר...
 • הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שלילת תקצוב ממוסד תורני), התשע"ח–2017 של חברי סיעת ישראל ביתנו

  על רקע הפגנות הפלג הירושלמי והעדה החרדית כנגד גיוס בני ישיבות לצה"ל, הגישו חברי סיעתו של הביטחון, אביגדור ליברמן (ישראל ביתנו), ובברכתו את הצעת חוק יסודות התקציב (תיקון – שלילת תקצוב ממוסד תורני), התשע"ח–2017 המיועדת להסמיך את שר האוצר בהסכמת שר המשפטים, ובהתייעצות עם שרי הביטחון והחינוך, לשלול את מימונו של מוסד תורני, באם העומד בראשו התבטא כנגד גיוס לשירות צבאי או לאומי.
  תקציר...
 • הצעת חוק: ייצוג המגזר החרדי בשירות הציבורי

  ההצעה, שהוגשה ע"י חברי הכנסת משה גפני ואורי מקלב מסיעת "יהדות התורה", דנה בנושא הייצוג ההולם של הציבור החרדי במגזר הציבורי, ומעוניינת לעגן אותו בחוק.
  מתוך דברי ההסבר לחוק: 
  "חקיקת הייצוג ההולם שעברה בכנסת בשנים האחרונות נועדה ליצור העדפה מתקנת של מגזרים שונים באוכלוסייה, אשר ייצוגם בשירות הציבורי קטן מחלקם היחסי באוכלוסייה...ואולם, מגזר אחד באוכלוסייה שייצוגו בשירות הציבורי הוא הנמוך ביותר יחסית לחלקו באוכלוסייה הוא הציבור החרדי, אך לגביו אין כל חקיקה בנושא זה."
  וצע לתקן את חוק שירות המדינה  ואת חוק החברות הממשלתיות... ולהוסיף בהם הוראה המחייבת ייצוג הולם של בני המגזר החרדי."
  תקציר...
 • הצעת חוק: קבורת חיילים זכאי חוק השבות בבתי קברות צבאיים


  ההצעה, שהוגשה ע"י ח"כ מרב מיכאלי מסיעת "המחנה הציוני", מבקשת לתקן עוול שקיים בעת הבאתם לקבורה של חללי צה"ל שהם או הוריהם עלו לארץ מכוח "חוק השבות".
   מתוך דברי ההסבר לחוק:
  "אף שהם נקברים בנפרד וגורמים שונים מטילים ספק ביהדותם הם מרגישים כיהודים לכל דבר. הם עלו לארץ באמונה שהם יהודים, כך גם התגייסו לצה"ל וכך גם נפלו בשורות צבא הגנה לישראל – צבאו של העם היהודי."
  "הצעת חוק זו נועדה למנוע את הפלייתם בבתי העלמין הצבאיים ולדאוג לכך שזכאי חוק השבות או צאצאיהם שנפלו בשורות צה"ל וזרועות הביטחון ייקברו ללא כל הבדל."
   
  תקציר...

על מה מדובר?

הסוגיה המוכרת והפופולרית ביותר בתחום השוויון בנטל היא סוגיית הגיוס לצה"ל. אך כדאי לשים לב גם לנושאים נוספים הקשורים בסוגיה הזו.
הטבות שונות כגון: קצבאות ילדים, הטבות בדיור ועוד, מנוסחת באופן המעניק אותן באופן כמעט אוטומטי למגזרים מסויימים. דווקא מגזרים הלוקחים חלק פעיל ויצרני בחברה הישראלית מופלים לא פעם לרעה.
יש למצוא דרך בה ההטבות השונות יחולקו  באופן שלא יפלה קבוצות ומגזרים שונים בחברה הישראלית, כאשר התנאי של "מיצוי כושר עבודה" הוא תנאי מרכזי בקבלת ההטבות השונות.

תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר