חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
יעקב מרגי

יעקב מרגי

יושב-ראש וועדת החינוך
 • לאחר סיכום עם נציגי הממשלה והליכוד, ביום שני הקרוב עתידה להיות מונחת הצע"ח לצמצום היכולת לבצע עבודות תשתית מטעם הממשלה ביום השבת

  לפי דיווחים בעיתון הארץ ובאתר בחדרי חרדים, לאחר סיכום בין נציגי הסיעות החרדיות, לנציגי הליכוד, יו"ר הקואליציה, דוד ביטן (הליכוד), ושר התיירות, יריב לוין (הליכוד), ביום שני הקרוב ה-13.11, צפויים חברי כנסת מסיעות הליכוד, הבית היהודי, ש"ס ויהדות התורה, להגיש הצע"ח המיועדת לצמצום היכולת לבצע עבודות תשתית מטעם הממשלה בשבת.
  תקציר...
 • מוצע- קבלנים יידרשו להסדיר את תחזוקת העירוב כחלק מחוק התכנון והבניה

  תיקון לחוק התכנון והבנייה שמטרתו להסדיר את העירוב המשמש בשבתות. לדברי המציעים קבלנים אשר בונים בקצוות העיר והשכונות, פוגעים לא פעם ביודעין או לא ביודעין בעמודים וחוטים אלו, ומטילים את האחריות והעלות לתיקון הנזק לפתחו של המשרד לשירותי דת והמועצה הדתית.
  לפיכך מוצע, כי במעמד הבקשה להיתר בנייה, בין יתר הנושאים והמסמכים שהקבלנים יידרשו להסדיר או להמציא, יחויבו הם אף בהסדרת תחזוקת העירוב אל מול הרשויות הרלוונטיות.
  תקציר...
 • הצעת חוק עוקף בג"ץ של הסיעות החרדיות, בנוגע להחלטת בג"ץ על פתיחת מרכולים בשבת בתל אביב

  כתגובה להחלטת בג"ץ להתיר פתיחת מרכולים בעיר תל אביב בימי שבת וחג, הגישו חברי כנסת מן הסיעות החרדיות, בראשות ח"כ גפני (יהדות התורה) את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים), התשע"ז–2017, שלמעשה מהווה חוק המבטל את החלטת בג"ץ בנושא http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19242 .
  תקציר...
 • הצעת חוק- במקום להתיר עגונות נממן להן הקפאת ביציות חינם ובפיקוח בית הדין


  הצעת החוק מבקשת לאפשר שימור פוריות לנשים עגונות ומסורבות גט על חשבון המדינה.
  בחוק מוצע לקבוע כי נשים אלו יקבלו מימון מלא לטיפול שאיבת והקפאת הביציות באופן שיספיק ל-8 מחזורי שאיבה או השגת 40 ביציות. עוד מוצע כי הפריה מביציות שנשאבו בהתאם לחוק זה תתאפשר רק לאחר קבלת הגט או לפי אישור של בית הדין.
  הצעת חוק זו הוכנה בסיוע מכון פוע"ה לפוריות על פי ההלכה.
  תקציר...
 • מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016

  בתאריך ה-5.12.2016 אישרה מליאת הכנסת ברוב של 82 ח"כים וללא מתנגדים את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016 של חברי הכנסת מרב מיכאלי (המחנה הציוני), אלי אלאלוף (כולנו), אילן גילאון (מרצ), דב חנין (הרשימה המשותפת). מטרתה של הצעת החוק היא איסור על גביית כסף בגיןהובלת גופה לקבורה ממשפחתו של הנפטר.
  תקציר...
 • חוק הסדרת מעמד הכותל הונח על שולחן הכנסת

  ביום ראשון ה11.12.2016 פורסם שלחברי הסיעות החרדיות בשיתוף עם ח"כים מן הליכוד והבית היהודי הניחו על שולחן הכנסת את חוק הסדרת מעמד הכותל שתכליתו מניעת הפשרה שגובשה בעקבות הוראת בג"ץ למדינה להקים רחבת תפילה שיוויונית במתחם הכותל המערבי במסגרת עתירת ארגון נשות הכותל לבג"ץ
  תקציר...
 • נוסח חדש ל"חוק המקוואות": יוקמו מקוואות לגיורים רפורמים וקונסרבטיביים

  התיקון קובע מספר שינויים מהותיים, ובראשם ההכרזה כי יוקמו מקוואות למי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי.
  האם חברי וחברות הכנסת, האורתודוכסים, החתומים על הצעת החוק, יהיו הראשונים בהיסטוריה של מדינת ישראל לקדם הקמה של מקוואות רפורמים וקונסרבטיבים?
  תקציר...
 • הצעת חוק: ייצור והספקת חשמל בשבת רק באישור של רשות החשמל ושר התשתיות

  הצעת חוק משק החשמל (תיקון – ייצור והולכת חשמל בשבת ובמועדי ישראל), התשע"ו–2016

  תיקון מוצע זה בא להסדיר את הליך ייצור והספקת החשמל בצורה אוטומטית בשבת ובמועדי ישראל, כך שיתאימו לכלל צרכני החשמל ובמיוחד לסקטורים חלשים כלכלית.
  מוצע לקבוע כי בעל רישיון ייצור ובעל רישיון ייצור עצמי לא יהיו רשאים לייצר או לספק חשמל בשבתות ובמועדי ישראל, אלא אם כן קיבלו מרשות החשמל אישור לפעילות בשבת.  מוצע להסמיך את שר התשתיות והאנרגיה לקבוע את התנאים לקבלת אישור לייצור והספקת חשמל בשבת ובמועדי ישראל. כמו כן, מוצע להסמיך את רשות החשמל לנקוט בפעולות במקרה שבו בעל רישיון ייצור או בעל רישיון ייצור עצמי הפר את האישור לייצור והספקת חשמל בשבת ובמועדי ישראל.
  תקציר...
 • הצעת חוק: איסור התניה בחוזה על פתיחת עסק ביום המנוחה השבועי

  חוק שעות עבודה ומנוחה קובע כי אין להפלות עובד שמסרב לעבוד ביום המנוחה השבועי.
  עם זאת, הסעיף אינו מתייחס לעסקים או נותני שירות שאינם מעוניינים לעבוד ביום המנוחה ונאלצים לעשות זאת תחת חוזים הכופים עליהם לעשות כך. הצעת חוק זו מבקשת לתקן את המצב הקיים, ותביא לכך שמעסיקים או בעלי מתחמים מסחריים לא יוכלו לכפות על עסק או נותן שירות לעבוד בשבת בניגוד לרצונם ולפגוע ביום המנוחה השבועי שלהם, הקבוע בחוק.
  תקציר...

לחצו כאן וכתבו ליעקב מרגי
מכון על משמר הכנסת יעביר לחברי וחברות כנסת פניות העוסקות בנושאי דת ומדינה.
לפנייה בנושאים אחרים, אנא צרו קשר עם הח"כ באמצעות אתר הכנסת, בכתובת:
http://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/default.aspx

שם מלא *
דוא"ל *
טלפון
הודעה *

תאריך לידה: כ"ח חשוון תשכ"א, 18/11/1960

השכלה:
תיכונית והתמחויות שונות בחשבונאות – חשב שכר ומסים.

תפקידים בכנסת:
הכנסת ה-20:
יושב-ראש ועדת החינוך, התרבות והספורט.
חבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה.
חבר בוועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
חבר בוועדת משנה לעניין הרפורמה בבריאות הנפש.
חבר בוועדת המשנה לחינוך בלתי פורמלי.
ממלא  מקום בוועדת הכספים.

הכנסת ה-19:
חבר בוועדה מיוחדת לזכויות הילד.
חבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
חבר בוועדת משנה לתקנות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות.
חבר בוועדת משנה לנושא: פנסיה בקיבוץ המתחדש.
חבר בוועדת המשנה לעניין תוכנית 'מעגלי תעסוקה' של משרד הכלכלה.
חבר בוועדה משותפת לדיון בהצעות חוק הביטוח הלאומי (חישוב דמי לידה למבוטחת עצמאית), התשע'ד-2014.
חבר בוועדה משותפת לדיון בהצעת חוק למניעת הטרדה מינית (תיקון - העברת נטל ההוכחה במקרה של פיטורין בשל הגשת תלונה על הטרדה מינית), התשע'ג-2013.

הכנסת ה-18:
שר לשירותי דת
חבר בשדולה למאבק בשחיתות המנהל הציבורי
חבר בשדולה למען השלטון המקומי

הכנסת ה-17:
חבר בוועדת המשנה לתנאי העבודה של חברי הכנסת
חבר בוועדת משנה בעניין מיגון יישובי עוטף עזה ומיגון מוסדות החינוך שבהם
חבר בוועדת משנה לעניין חוק ההסדרים
חבר בוועדת הכספים
חבר בוועדה משותפת לתקציב הביטחון
יושב-ראש ועדת הכנסת
חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה
חבר בוועדה מיוחדת לפניות הציבור
חבר בוועדה לזכויות הילד
חבר בוועדת הכנסת
חבר בוועדת החוץ והביטחון
חבר בוועדת האתיקה

שירות צבאי: שירת בגדוד הקשר בפיקוד הדרום

מצב משפחתי: נשוי+2

מקום מגורים: מושב שדה צבי. 

פעילות ציבורית ותפקידים נוספים:
8.1982–8.1993 – עבד בקריה למחקר גרעיני.
1.2001–1.2012 – מנכ”ל תנועת ש”ס.
30.7.1993–17.2.2003 – יושב-ראש המועצה הדתית באר-שבע.
פעילות נוער בשכונות מצוקה.
סיוע למשפחות נזקקות.
שיעורי תורה.
פעילות בשעת חירום.

דרכי התקשרות:
טלפון בכנסת:      02-6408075
פקס:                   02-6408028
דואר אלקטרוני:   ymargi@knesset.gov.il
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר