חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
אורי מקלב

אורי מקלב

יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה
 • הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סימון תאריך ייצור ומועד תפוגה עברי), התשע"ז–2017 של חברי הכנסת אשר, גפני, ומקלב

  הצעת חוק הגנת הצרכן (תיקון – סימון תאריך ייצור ומועד תפוגה עברי), התשע"ז–2017 של חברי הכנסת יעקב אשר, משה גפני, ואורי מקלב מסיעת יהדות התורה, מבקשת לקבוע כי חייב גם עוסק לסמן תאריך ייצור ומועד תפוגה בתאריך עברי ולצדו תאריך לועזי; מאחר שהדבר יועיל להנגשת המידע עבור אוכלוסיות דוגמאת האוכלוסייה החרדית.

  תקציר...
 • לאחר סיכום עם נציגי הממשלה והליכוד, ביום שני הקרוב עתידה להיות מונחת הצע"ח לצמצום היכולת לבצע עבודות תשתית מטעם הממשלה ביום השבת

  לפי דיווחים בעיתון הארץ ובאתר בחדרי חרדים, לאחר סיכום בין נציגי הסיעות החרדיות, לנציגי הליכוד, יו"ר הקואליציה, דוד ביטן (הליכוד), ושר התיירות, יריב לוין (הליכוד), ביום שני הקרוב ה-13.11, צפויים חברי כנסת מסיעות הליכוד, הבית היהודי, ש"ס ויהדות התורה, להגיש הצע"ח המיועדת לצמצום היכולת לבצע עבודות תשתית מטעם הממשלה בשבת.
  תקציר...
 • מוצע- קבלנים יידרשו להסדיר את תחזוקת העירוב כחלק מחוק התכנון והבניה

  תיקון לחוק התכנון והבנייה שמטרתו להסדיר את העירוב המשמש בשבתות. לדברי המציעים קבלנים אשר בונים בקצוות העיר והשכונות, פוגעים לא פעם ביודעין או לא ביודעין בעמודים וחוטים אלו, ומטילים את האחריות והעלות לתיקון הנזק לפתחו של המשרד לשירותי דת והמועצה הדתית.
  לפיכך מוצע, כי במעמד הבקשה להיתר בנייה, בין יתר הנושאים והמסמכים שהקבלנים יידרשו להסדיר או להמציא, יחויבו הם אף בהסדרת תחזוקת העירוב אל מול הרשויות הרלוונטיות.
  תקציר...
 • הצעת חוק עוקף בג"ץ של הסיעות החרדיות, בנוגע להחלטת בג"ץ על פתיחת מרכולים בשבת בתל אביב

  כתגובה להחלטת בג"ץ להתיר פתיחת מרכולים בעיר תל אביב בימי שבת וחג, הגישו חברי כנסת מן הסיעות החרדיות, בראשות ח"כ גפני (יהדות התורה) את הצעת חוק לתיקון פקודת העיריות (חובת אישור חוקי עזר שעניינם ימי המנוחה על ידי שר הפנים), התשע"ז–2017, שלמעשה מהווה חוק המבטל את החלטת בג"ץ בנושא http://www.mishmar.org.il/page.php?p=19242 .
  תקציר...
 • מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016

  בתאריך ה-5.12.2016 אישרה מליאת הכנסת ברוב של 82 ח"כים וללא מתנגדים את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016 של חברי הכנסת מרב מיכאלי (המחנה הציוני), אלי אלאלוף (כולנו), אילן גילאון (מרצ), דב חנין (הרשימה המשותפת). מטרתה של הצעת החוק היא איסור על גביית כסף בגיןהובלת גופה לקבורה ממשפחתו של הנפטר.
  תקציר...
 • מליאת הכנסת אישרה את הצעת החוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז-2016

  בתאריך ה-26.12.2016 אישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת החוק סיוע כלכלי לעידוד לומדי תורה וסטודנטים נזקקים, התשע"ז-2016 ברוב של 54 ח"כים, אל מול 13 מתנגדים. הצעת החוק שאושרה הינה הצעת חוק ממשלתית המבוססת על הצעת חוק פרטית של חברי הכנסת- משה גפני ואורי מקלב (יהדות התורה), יואב בן צור ויצחק וקנין (יהדות התורה), ומיקי זוהר (הליכוד). 
  תקציר...
 • הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון – גמלה לתלמיד), התשע"ה–2015

  בתאריך ה-6.7.2015 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק הבטחת הכנסה (תיקון-גמלה לתלמיד), התשע"ה- 2015, המבקשת להעניק לתלמידים בישיבות, במוסדות להשכלה גבוהה ובמוסדות תורניים, זכאות לגמלה מכוח החוק אם בנוסף להיותם תלמידים יש עמם גם ילד אחד לפחות בהחזקתם.
  תקציר...
 • נוסח חדש ל"חוק המקוואות": יוקמו מקוואות לגיורים רפורמים וקונסרבטיביים

  התיקון קובע מספר שינויים מהותיים, ובראשם ההכרזה כי יוקמו מקוואות למי שעבר גיור רפורמי או קונסרבטיבי.
  האם חברי וחברות הכנסת, האורתודוכסים, החתומים על הצעת החוק, יהיו הראשונים בהיסטוריה של מדינת ישראל לקדם הקמה של מקוואות רפורמים וקונסרבטיבים?
  תקציר...
 • הצעת חוק: ייצור והספקת חשמל בשבת רק באישור של רשות החשמל ושר התשתיות

  הצעת חוק משק החשמל (תיקון – ייצור והולכת חשמל בשבת ובמועדי ישראל), התשע"ו–2016

  תיקון מוצע זה בא להסדיר את הליך ייצור והספקת החשמל בצורה אוטומטית בשבת ובמועדי ישראל, כך שיתאימו לכלל צרכני החשמל ובמיוחד לסקטורים חלשים כלכלית.
  מוצע לקבוע כי בעל רישיון ייצור ובעל רישיון ייצור עצמי לא יהיו רשאים לייצר או לספק חשמל בשבתות ובמועדי ישראל, אלא אם כן קיבלו מרשות החשמל אישור לפעילות בשבת.  מוצע להסמיך את שר התשתיות והאנרגיה לקבוע את התנאים לקבלת אישור לייצור והספקת חשמל בשבת ובמועדי ישראל. כמו כן, מוצע להסמיך את רשות החשמל לנקוט בפעולות במקרה שבו בעל רישיון ייצור או בעל רישיון ייצור עצמי הפר את האישור לייצור והספקת חשמל בשבת ובמועדי ישראל.
  תקציר...

לחצו כאן וכתבו לאורי מקלב
מכון על משמר הכנסת יעביר לחברי וחברות כנסת פניות העוסקות בנושאי דת ומדינה.
לפנייה בנושאים אחרים, אנא צרו קשר עם הח"כ באמצעות אתר הכנסת, בכתובת:
http://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/default.aspx

שם מלא *
דוא"ל *
טלפון
הודעה *


תאריך לידה:
ח' שבט תשי"ז, 10/01/1957

השכלה:
ישיבת קול תורה.
ישיבת פונוביז`.
לימודי דיינות, הסמכה לרבנות. 

תפקידים בכנסת:
הכנסת ה-20:
יושב-ראש ועדת המדע והטכנולוגיה.
יושב-ראש ועדה משותפת לדיון בהצ'ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי.
חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
חבר בוועדה מיוחדת לזכויות הילד.
חבר בוועדת משנה לתחבורה ציבורית.
חבר בוועדה משותפת של ועדת החוקה, חוק ומשפט, ועדת הפנים והגנת הסביבה וועדת המדע והטכנולוגיה לפי חוק אמצעי זיהוי ביומטריים.
חבר  בוועדה משותפת לדיון בהצ'ח פיקוח אלקטרוני על עצור ועל אסיר משוחרר על תנאי.
חבר בוועדת משנה לנושא כבאות והצלה.
חבר בוועדה מיוחדת ליישום הנגשת המידע הממשלתי ועקרונות שקיפותו לציבור.
חבר בוועדה המיוחדת לדיון בהצעת חוק להגברת התחרות ולצמצום הריכוזיות בשוק הבנקאות בישראל, התשע'ו-2016.
חבר בוועדת משנה לבחינת בעיית העובדים הזרים.
חבר בוועדת משנה לקידום עסקים קטנים ובינוניים.

הכנסת ה-19:
חבר בוועדת החוץ והביטחון.
חבר בוועדת הכנסת.
חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
חבר בוועדה משותפת של ועדת החוץ והביטחון וועדת החוקה, חוק ומשפט בהתאם לחוק שירות ביטחון - פטור מטעמי הכרה דתית.

הכנסת ה-18:
חבר בוועדת החוץ והביטחון.
חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
חבר בוועדה מיוחדת לפניות הציבור. 
חבר בוועדה משותפת לעניין הכרזה על שעת חירום. 
חבר בוועדה משותפת לעניין תקציב החברה לאיתור ולהשבת נכסים של נספי השואה. 
חבר בוועדה משותפת לנושא סביבה ובריאות.
חבר בוועדת משנה לצורך בדיקת קבלת תרומות על ידי גופים ישראליים מגופים בחו'ל. 

מצב משפחתי: נשוי+5

מקום מגורים: ירושלים. 

פעילות ציבורית ותפקידים נוספים:
חבר הנהלת העיר ירושלים וסגן ראש העיר.
חבר הנהלת חברת הגיחון- ירושלים.
חבר הנהלת מקב”י - מרכז הקונגרסים ירושלים.


דרכי התקשרות:
טלפון בכנסת:      02-6408135
פקס:                   02-6496514
דואר אלקטרוני:   umaklev@knesset.gov.il
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר