חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
יצחק (בוז'י) הרצוג

יצחק (בוז'י) הרצוג

יו"ר מפלגת "העבודה" ויו"ר האופוזיציה
 • ח"כ ציפי לבני מציעה: חוק הלאום יהיה על פי נוסח מגילת העצמאות

  הצעת חוק הלאום שהונחה לדיון ותעלה ביום ראשון לדיון בוועדת השרים לחקיקה, שיזמה ח"כ ציפי לבני ואחרים מציעה לעגן את הנוסח של מגילת העצמאות כנוסח מחייב כחוק יסוד. ההצעה הוגשה בכנסת הקודמת על ידי ח"כ לשעבר רות קלדרון וח"כ אלעזר שטרן
  תקציר...
 • הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום מנוחה במקום יום שישי, התשע"ו–2016

  הצעת חוק לקביעת יום ראשון כיום מנוחה במקום יום שישי, התשע"ו–2016 הונחה על ידי קבוצת ח"כים מן המחנה הציוני, ומבקשת לקבוע את יום ראשון בשבוע כיום מנוחה לעובד, ובכך להתאים את שבוע העבודה הנהוג במדינת ישראל לזה הנהוג בעולם המודרני בכלל ובשוקי ההון הגלובליים בפרט.
  תקציר...
 • הצעת חוק: גיור יתאפשר גם על-ידי רב מקומי

  הצעת חוק לתיקון פקודת העדה הדתית (המרה) (גיור על ידי רב מקומי), התשע"ו–2016

  שאלת הגיור יוצרת קשיים רבים עבור קבוצה גדולה של אזרחים שאינם נחשבים יהודים על פי ההלכה היהודית. מטרת הצעת חוק זו היא להתמודד עם המצב בו מתגוררים במדינת ישראל מספר גדול של אזרחים שאינם נחשבים יהודים לפי ההלכה היהודית, אבל מרגישים חלק מהעם היהודי ומבקשים להיכנס בשעריו. הצעת חוק זו מבקשת להעניק סמכות גיור לכל רב רשות מקומית.
  תקציר...
 • הצעת חוק: 'ברית הזוגיות' של סיעת המחנה הציוני

  הצעת החוק שהגישה סיעת המחנה הציוני עניינה מיסוד 'ברית זוגיות' אזרחית שתהווה תחליף למי שאינו יכול/חפץ להנשא במסגרת הדתית. החוק המוצע מייצר חלופה אזרחית ומאפשר לזוגות אשר אינם מעוניינים או אינם יכולים למסד את חיי משפחתם על פי הדין הדתי ליצור תא משפחתי שיקנה להם זכויות בדומה לבני זוג נשואים, אך זאת, בלי לפגוע במעמדם או באופיים של הנישואין והגירושין הדתיים.
  החוק המוצע יוצר מסלול מקביל ושווה זכויות וחובות שבאמצעותו יכולים אזרחי המדינה החפצים בכך להקים משפחה שלא באמצעות המסלול הדתי; דין "ברית הזוגיות" כדין הנישואין לכל דבר ועניין.
  תקציר...
 • הצעת חוק: 'יום העלייה'- יום ציון לאומי לתרומתה של העלייה והעולים למדינת ישראל


  העלייה לארץ ישראל היתה ועודנה נכס צאן ברזל לשמירת מדינת ישראל כמדינה יהודית ודמוקרטית ולביסוסה לעתיד שגשוגה של מדינת ישראל הושג, בין השאר, הודות לאותם אלו שעזבו את שהיה להם בניכר ועלו לארץ ישראל. יתרה מכך, העלייה לישראל היא סמל להיסטוריה היהודית בה היהודים קיימו את חייהם בארץ ישראל.
  בהצעת חוק זו מוצע לקבוע יום ציון לאומי לתרומתה של העלייה והעולים למדינת ישראל, באמצעות פעולות מגוונות, הן בתחום החינוך והן בתחום התרבות. הצעת החוק באה לקדם את שילוב התרבויות בחברה הישראלית המגוונת, ברוח החינוך לקבלת השונה ותרומת העולים למדינת ישראל.
  יום העלייה יצוין ביום עשרה בניסן, שהוא היום בו יהושע בן נון צלח את נהר הירדן יחד עם כל בני ישראל. כמו כן ניתן להחשיבו כעלייה הראשונה של כלל ישראל.
  תקציר...
 • הצעת חוק: לאפשר לבני ובנות אותו מין לקיים ברית זוגיות

  הצעת חוק ברית הזוגיות לבני ובנות אותו מין, התשע"ג–2013

  מטרתו של החוק המוצע היא עיגון זכותם של בני זוג מאותו מין לקבל הכרה בזוגיות שלהם ובמשפחה שלהם, ובכך להסיר את האפליה הנוהגת כיום כלפי קבוצה זו, ששיעורה באוכלוסייה נאמד בכ-10 אחוזים.
  החוק המוצע מאפשר לתא המשפחתי שיצרו בני זוג מאותו מין, אשר אינם יכולים להינשא לפי דינם הדתי מן הטעם שדתם אינה מכירה בנישואין בין בני אותו מין, לקבל מעמד רשמי בדרך של "ברית זוגיות". 

  תקציר...
 • הצעת חוק: לאפשר להורים לא ביולוגים להירשם כהורים במסגרת מרשם האוכלוסין

  מטרתה של הצעת החוק היא לאפשר הליך של רישום בן/בת הזוג, שאינם ההורה הביולוגי, בסמוך לאחר לידת הילד/ה. ברוב המכריע של המקרים מדובר בזוגות הבוחרים להביא יחד ילד לעולם, ובשל המנגנון הביולוגי רק אחד ההורים יכולים להיות קשורים ביולוגית לילד, הגם ששני ההורים מתפקדים כהורים מלאים לכל דבר ועניין. 
  תקציר...
 • הצעת חוק: ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים

  הצעת חוק בתי המשפט (תיקון – ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים), התשע"ג–2013

  מטרת הצעת חוק זו היא להבטיח ייצוג הולם לנשים בוועדה לבחירת שופטים באמצעות חיוב הגופים השולחים נציגים לוועדה למנות לפחות אישה אחת כנציגה.
  הוועדה לבחירת שופטים מוסמכת מכוח החוק לבחור את שופטי ושופטות ישראל לכהונה בערכאות השונות. אף שמספר חבריה עומד על תשעה חברים, בכנסת הקודמת היו חברות רק שלוש נשים – וזאת בחוסר הלימה ליחסן של הנשים באוכלוסיית ישראל, העומד על כ-50%. לחברותן של נשים בוועדה זו חשיבות רבה, הן מההיבט הציבורי של שוויון בין גברים לנשים, והן מבחינת תרומתן של נשים לעבודת הוועדה עצמה.
  לפיכך, מוצע לשנות את חוק בתי המשפט ולחייב את בית המשפט העליון, הכנסת, הממשלה ולשכת עורכי הדין לבחור לפחות אישה אחת כנציגתם בוועדה. כך יובטח מינימום של כמעט 50% נשים כחברות ועדה.

  [הצעת חוק שקידמו ח"כ עליזה לביא וח"כ שולי מועלם-רפאלי המבקשת לעגן בחקיקה ייצוג הולם לנשים בוועדה למינוי דיינים, עברה בקריאה שניה ושלישית במליאת הכנסת ונכנסה לספר החוקים של מדינת ישראל. במהלך הדיונים על ההצעה הועלתה הטענה כי באותה מידה שמבקשים ייצוג שכזה בוועדה למינוי דיינים יש לבקש ייצוג שכזה גם בוועדה לבחירת שופטים. לא פעם הובטח במהלך הדיונים כי הצעה שכזו תוגש, והנה היא לפנינו]
  תקציר...
 • הצעת חוק: איסור הפליה בשל זהות מגדרית

  הצעת חוק שוויון ההזדמנויות בעבודה (תיקון – איסור הפליה בשל זהות מגדרית), התשע"ג–2013

  הצעת החוק באה להרחיב את איסור ההפליה ולהגן על מי שמופלה בשל מגדר שאינו תואם נורמות חברתיות מסוימות.
  תקציר...

לחצו כאן וכתבו ליצחק (בוז\'י) הרצוג
מכון על משמר הכנסת יעביר לחברי וחברות כנסת פניות העוסקות בנושאי דת ומדינה.
לפנייה בנושאים אחרים, אנא צרו קשר עם הח"כ באמצעות אתר הכנסת, בכתובת:
http://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/default.aspx

שם מלא *
דוא"ל *
טלפון
הודעה *

תאריך לידה:
א' תשרי תשכ"א, 22/09/1960 

השכלה:
L.L.B במשפטים, אוניברסיטת ת”א
לימודים אקדמיים נוספים באונ` קורנל וניו-יורק

תפקידים בכנסת:
הכנסת ה-20:
יושב ראש האופוזיציה.
חבר בוועדת העליה, הקליטה והתפוצות.

הכנסת ה-19:
יושב ראש האופוזיציה.
חבר בוועדת הכנסת.
חבר בוועדת החינוך, התרבות והספורט.
חבר בוועדה המשותפת לתקציב הכנסת.
חבר בוועדה למינוי שופטים.
חבר בוועדה המיוחדת לפניות הציבור.
חבר בוועדה המשותפת בנושא נפגעים באירועי ספורט המוניים וגל אירועי גזענות ואלימות בספורט.

הכנסת 18:
שר הרווחה והשרותים החברתיים 
חבר בוועדת החוקה, חוק ומשפט
חבר בוועדת החוץ והבטחון
יושב-ראש השדולה לקידום החינוך הטכנולוגי ולימודי ההנדסה היישומית 
חבר בשדולה לעידוד, חיזוק וטיפוח החיילים/ות המשוחררים/ות 
חבר בשדולה למען העובדים הסוציאליים 
חבר בשדולה לביטחון סוציאלי 
חבר בשדולה לחיזוק העם היהודי 
חבר בשדולה למען השלטון המקומי 
יו"ר השדולה למען הגמלאים 
חבר בשדולה לקידום פתרון של שתי מדינות והפרדה בין ישראל והפלסטינים 
חבר בשדולה למען הדיור הציבורי 
חבר בשדולה למען התיירות בישראל 
חבר בשדולה למען השתלבות תעסוקתית של המגזר החרדי 
יו"ר סיעת העבודה 

הכנסת ה-17:
שר התיירות
שר הרווחה והשרותים החברתיים
שר לענייני תפוצות, חברה ומאבק באנטישמיות

שירות צבאי:
קצין ביחידה 8200 של חיל המודיעין
דרגת רס"ן במילואים

מצב משפחתי: נשוי+3

מקום מגורים: תל אביב

תפקידים נוספים:
1999 - 2001 מזכיר הממשלה.
2000 - 2003 יושב-ראש הרשות למלחמה בסמים.
1988 - 1990 מזכיר המועצה הכלכלית חברתית. 

דרכי התקשרות:
טלפון בכנסת:    02-6408533
טלפון נוסף:       02-6408173
פקס:                 02-6496080
דואר אלקטרוני:  iherzog@knesset.gov.il
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר