חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
דוד אזולאי

דוד אזולאי

שר לשירותי דת
 • מליאת הכנסת אישרה את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016

  בתאריך ה-5.12.2016 אישרה מליאת הכנסת ברוב של 82 ח"כים וללא מתנגדים את הצעת חוק שירותי הדת היהודיים (תיקון מס' 22), התשע"ז- 2016 של חברי הכנסת מרב מיכאלי (המחנה הציוני), אלי אלאלוף (כולנו), אילן גילאון (מרצ), דב חנין (הרשימה המשותפת). מטרתה של הצעת החוק היא איסור על גביית כסף בגיןהובלת גופה לקבורה ממשפחתו של הנפטר.
  תקציר...
 • הצעת חוק: מלגת קיום לתלמידי ישיבות

  הצעת חוק מלגת קיום לתלמידי כולל, התשע"ד–2014

  יסוד מוסד באמונה היהודית הוא שבזכות לימוד התורה על ידי תלמידים חכמים המקדישים את כל עתותיהם לתורה, מתקיים העולם וישראל.
  לפי הצעת חוק זו, תלמיד כולל שלומד חודש לימודים מלא בכולל לפי כללים שיקבע שר החינוך ושהוכיח כי הוא עומד בתנאים הקבועים בהצעת החוק: יש לו שלושה ילדים לפחות, אין לו הכנסה אחרת ואין בבעלותו רכב, יהיה זכאי למלגת קיום בשיעורים שייקבעו בחוק התקציב השנתי.
  בהצעת החוק מוצע לעגן את זכותם של תלמידי כולל למלגת קיום וזאת לאור ההכרה בחשיבות הערך שבלימוד תורה. עם זאת, לצד קביעת זכאותם של תלמידי הכולל למלגת קיום אם הם עומדים בתנאים הסוציאליים הקבועים בחוק זה, מוצע בהצעת החוק כי הממשלה רשאית לקבוע לפי הצעתו של שר החינוך תחומי לימוד נוספים במוסדות על תיכוניים שיזכו את לומדיהם במלגת קיום במסגרת תקציב שנתי שיוקצה לכך.

  תקציר...
 • הצעת חוק: להחזיר לשר הפנים את הסמכות לבטל אזרחות ישראלית עקב "הפרת אמונים למדינת ישראל"


  הצעת חוק האזרחות (תיקון – ביטול אזרחות), התשע"ד–2013

  מטרת הצעת החוק היא להחזיר לשר הפנים את הסמכות לבטל אזרחות ישראלית ולהגדיר מעשה שיש בו "הפרת אמונים למדינת ישראל" באופן שניתן יהיה לממש סמכות זו במקרים הראויים לכך.
  תקציר...
 • הצעת חוק: לא לאפשר לבני/ות זוג מאותו המין לאמץ ילדים

  הצעת חוק אימוץ ילדים (תיקון – הגבלות על אימוץ), התשע"ד–2013

  הצעת חוק זו באה בעקבות החלטה שהתקבלה בשנת 2008 על ידי היועץ המשפטי לממשלה מר מני מזוז, לאפשר לבני זוג מאותו המין לאמץ ילדים; אף אם אין חולק על עקרונות המשטר הדמוקרטי ועל חירותו של כל אדם לחיות את חייו באופן פרטי כראות עיניו, הרי שהחלטתו של היועץ המשפטי לממשלה עלולה להביא לפגיעה באותם ילדים מאומצים שכן נגזר עליהם לגדול בסביבה חריגה שבה הוריהם בני אותו המין; יש חשש כי הם עלולים לסבול מלעג והצקות מצד חבריהם ומכריהם לספסל הלימודים; מעבר לעובדה שאותם ילדים חוו פגיעה טראומטית בשל כך שאינם חיים עם שני הוריהם הביולוגים, עלולות להיגרם להם פגיעות נפשיות נוספות עקב האקלים שבו יחיו.
  מטרת הצעת חוק זו לאפשר לאותם ילדים מאומצים לחיות באקלים סביבתי נורמטיבי ותומך.
  תקציר...
 • הצעת חוק: בתי הדין הרבניים יוכלו לעסוק גם בעניינים שאינם נוגעים למעמד אישי


  הצעת חוק שיפוט בתי דין רבניים (נישואין וגירושין) (תיקון – סמכות שיפוט בהסכמה בעניין אזרחי), התשע"ג–2013

  מטרת הצעת החוק לעגן בחקיקה את הנוהל הקיים על פיו בתי הדין הרבניים דנים בהסכמת הצדדים בעניינים שאינם מעמד אישי. בתי הדין הרבניים עסקו מאז ומעולם בהסכמת הצדדים בענייני ממון, דיני עבודה ובענייני הלכה. על פי חוק יסודות המשפט, התש"ם–1980, פסקי הדין של בתי הדין הרבניים הם חלק מהמשפט העברי המשמש מקור משפט חשוב בישראל ובכל תפוצות הגולה. בית המשפט העליון הכיר בצורך של ציבור נכבד בישראל ליישב סכסוכים בבתי דין הפוסקים על פי דין תורה.
  תקציר...
 • הצעת חוק: "חינוך וחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית" יוגדר כחלק ממטרות החינוך בישראל


  הצעת חוק חינוך ממלכתי (תיקון – מטרות החינוך), התשע"ג–2013

  סעיף 2 לחוק חינוך ממלכתי, התשי"ג–1953 (להלן – החוק), המגדיר את מטרות החינוך מתייחס לכלל המרחב הלימודי והחינוכי ומחייב את מוסדות החינוך לפעול בכל תחומי הדעת וביתר הפעילויות החינוכיות והערכיות.

  מוצע להוסיף לסעיף 2(4) לחוק את המטרה "לחנך לחיזוק הערך של מדינת ישראל כמדינת הלאום היהודית".

  תקציר...
 • הצעת חוק: יש לקיים שקיפות בדיוני וועדת השרים לענייני חקיקה ולשתף את יוזם החוק בדיונים לגבי הצעתו

  הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשע"ג–2013

  הצעה זו נועדה לתקן שני עניינים. ראשית, מוצע שיוזם החוק יוכל להשתתף בדיונים כדי שיוכל להסביר את הצעת החוק ולנסות לשכנע את ועדת השרים לפני ההצבעה. שנית, מוצע לקבוע חובת רישום פרוטוקול בדיונים, על מנת שתהיה שקיפות בכל הנוגע לדיוני הוועדה.
  תקציר...
 • הצעת חוק: קיצור תקופת כהונתו של נשיר בית הדין השרעי לערעורים מעשר שנים לשבע שנים

  הצעת חוק הקאדים (תיקון – תקופת כהונתו של נשיא בית הדין השרעי לערעורים), התשע"ב–2012

  מוצע לקצר את תקופת הכהונה של נשיא בית הדין השרעי לערעורים, הקבועה בחוק הקאדים, התשכ"א–1961 (להלן – חוק הקאדים), מעשר שנים לשבע שנים. מוצע להחיל תיקון זה גם על הנשיא המכהן.
  תקציר...
 • הצעת חוק: אדם שמפרנס יותר נפשות ובשל כך נאלץ לשלם מס עקיף רב, יהנה מהפחתה יחסית במס הישיר

  הצעת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה (הכנסת בני זוג), התשע"א–2011

  בשנת 2003 החליטה ממשלת ישראל לקצץ באופן משמעותי את קצבאות הילדים
  מידת הצדק החברתי דורשת ליצור איזון בתשלומי המיסים: אדם שמפרנס יותר נפשות וכפועל יוצא נאלץ לשלם מס עקיף גדול יותר מאחרים, ייהנה מהפחתה יחסית במס הישיר.
  אין בחוק זה כדי לגרוע מזכויות הנשים העובדות. מטרת החוק היא לעשות צדק עם בעלי משפחות העמלים להבאת פת לחם וחינוך לבני ביתם, שבמציאות הנוכחית נושאים על עצמם עול מיסים כפול. נתינת נקודות זיכוי תעודד בעלי משפחות להגדיל את הכנסתם, תסייע להנעת גלגלי המשק ותעשה צדק חברתי וכלכלי.
  כן יסייע העניין בשמירה על מעמד הביניים שהעוני מכרסם בו.
  תקציר...

לחצו כאן וכתבו לדוד אזולאי
מכון על משמר הכנסת יעביר לחברי וחברות כנסת פניות העוסקות בנושאי דת ומדינה.
לפנייה בנושאים אחרים, אנא צרו קשר עם הח"כ באמצעות אתר הכנסת, בכתובת:
http://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/default.aspx

שם מלא *
דוא"ל *
טלפון
הודעה *

תאריך לידה: 05/05/1954

השכלה:
בוגר סמינר למורים (ממ”ס).
אישור השכלה תורנית גבוהה. 
קורס לנושאי משרות בחברות ממשלתיות. 

תפקידים בכנסת:
הכנסת ה-20:
שר לשירותי דת.

הכנסת ה-19:
חבר בוועדת הכנסת.
חבר בוועדת הכספים.
חבר בוועדה מיוחדת לדיון בהצעת חוק השידור הציבורי.
חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
חבר בוועדה מיוחדת לפניות הציבור.
חבר בוועדה למינוי קאדים שרעים.

הכנסת ה-18:
יושב-ראש ועדה מיוחדת לפניות הציבור. 
יושב-ראש ועדת משנה לנושא בטחון פנים. 
יושב-ראש ועדת הפנים והגנת הסביבה.
חבר בוועדת הכספים.
חבר בוועדת הכלכלה.
חבר בוועדה משותפת לעניין חוק הרשות השנייה. 
חבר בוועדה למינוי קאדים שרעים.

הכנסת ה-17:
חבר בוועדת משנה לנושא ביטול הפטור ממכרז שניתן לחברת 'שראל'.
חבר בוועדת משנה לנושא בטחון פנים.
חבר בוועדת הכנסת.
חבר בוועדת הפנים והגנת הסביבה.
חבר בוועדת העבודה, הרווחה והבריאות.
חבר בוועדה למינוי קאדים שרעים.
חבר בוועדת חקירה פרלמנטרית בנושא התשתית והתחזוקה של אתר הרשב'י במירון.
ממלא מקום בוועדת הכספים.

הכנסת ה-16:
יושב-ראש ועדת המשנה לנושא הערים לוד ועכו.
חבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה.
חבר בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

הכנסת ה-15:
סגן שר הפנים.
יושב-ראש ועדת הפנים ואיכות הסביבה.
חבר בוועדת המשנה לביקורת צה”ל ומערכת הביטחון.
חבר בוועדת החינוך והתרבות.
חבר בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.
חבר בוועדה לענייני ביקורת המדינה. 

הכנסת ה-14:
חבר בוועדת האתיקה.
ממלא מקום בוועדת האתיקה.
חבר בוועדה מיוחדת למאבק בנגעי הסמים והאלכוהול.
חבר בוועדת החינוך והתרבות.
חבר בוועדה למינוי קאדים שרעים.
חבר בוועדת הפנים ואיכות הסביבה.

שירות צבאי:
חובש קרבי.

מצב משפחתי: נשוי+4

מקום מגורים: עכו.

פעילות ציבורית ותפקידים נוספים:
חבר מועצה ממונה בישוב חצרות יוסף (ישוב לעולי אתיופיה).
חבר ועדה קרואה מועצת העיר קרית אתא. 
ראש מועצה אזורית נחל עירון. 
ממונה על שירותי הרווחה בעיריית עכו.
חבר הנהלת רשת המתנסים המקומית.
סגן יו”ר איגוד ערים לכבאות גליל מערבי. 
סגן יו”ר צוות היגוי שיקום שכונות בעכו.
חבר מועצת עיריית עכו.
מורה ומחנך, סגן מנהל ומנהל בי”ס. 

דרכי התקשרות:
טלפון בכנסת:      02-6408453
פקס:                   02-6753908
דואר אלקטרוני:   dazulay@knesset.gov.il
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר