חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
ציפי לבני

ציפי לבני

 
 • רפורמה בבתי הדין הרבניים: יחויבו להציג בפני זוגות הנמצאים לקראת גירושין כי באפשרותם לבצע גישור

  בעיתון "ידיעות אחרונות" פורסם היום (10.11) כי הרפורמה, לפיה יחויבו בתי הדין הרבניים להציג בפני זוגות הנמצאים לקראת גירושין ובפני אנשי שנקלעו לסכסוכי ירושה כי באפשרותם לבצע גישור, תצא היום לדרך.
  זאת, למרות שהצעת החוק של משרד המשפטים והשרה ציפי לבני להטיל את חובה זו במסגרת הניסיון למנוע את "מירוץ הסמכויות" בגירושין, טרם עברה. 
  תקציר...
 • תזכיר חוק: ביטול "מירוץ הסמכויות" בגירושין ע"י בוררות ומתן העדפה לבתי משפט לענייני משפחה


  חוק להסדר התדיינויות בסכסוכי משפחה, התשע"ד - 2014

  הצעת חוק זו מבקשת לבטל את מירוץ הסמכויות הקיים בין בתי הדין הרבניים והשרעיים באופן שבו ערכאת השיפוט המוסמכת לדון בעניינים המצויים בסמכות מקבילה של בתי הדין ובית המשפט לעניני משפחה תיקבע על ידי החוק ולא תהיה תלויה יותר במידת "זריזותו" של אחד הצדדים להגיש את התובענה בעניינים אלה.
  על פי המוצע, תהיה חובה על צדדים לסכסוך משפחתי לפתוח תובענה בעניין של סכסוך משפחתי בדרך של בקשה ליישוב סכסוך ולא בהגשת כתב תביעה מפורט. לאחר הגשת הבקשה יוזמנו הצדדים לפגישת מידע, היכרות ותיאום ביחידת הסיוע הרלבנטית (להלן – פגישת מהו"ת) ויוצע לצדדים להמשיך בניסיון ליישב את הסכסוך ביניהם בהסכמה, לרבות בגישור. 
  אם בני זוג לא הגיעו להסדר מוסכם בהליך ליישוב הסכסוך, מי שהגיש תחילה את הבקשה ליישוב סכסוך יהיה רשאי להגיש תביעה לערכאה השיפוטית שבה התקיים ההליך ליישוב הסכסוך ובלבד שעל פי דין יש לה סמכות שיפוט בעניין.
  יחד עם זאת, אם התקיים ההליך ליישוב הסכסוך בבית הדין הרבני, בין אם משום שהוגשה לו תביעת גירושין בלבד ובין אם משום שבאותו שלב בחר בן הזוג האחר שלא להגיש בקשה ליישוב סכסוך לבית המשפט, והגיש בן הזוג כתב תביעה לבית הדין הרבני וכרך בה עניין שבית הדין הרבני מוסמך לדון בו, הרי שעל אף האמור באותו סעיף, רשאי בן הזוג האחר להודיע תוך 30 יום על רצונו כי העניינים של סכסוכי המשפחה יידונו בבית המשפט לעניני משפחה הודיע בן הזוג האחר על רצונו כאמור, בן הזוג הראשון יהיה רשאי להגיש את כתב התביעה לבית המשפט, אלא אם כן הסכים בן הזוג שחלק מן העניינים יידונו בבית הדין הדתי.

  תקציר...
 • תזכיר חוק: רושם הנישואין יציע לזוג הבא להינשא לחתום על הסכם קדם נישואין על-מנת למנוע מצב של עגינות

  הצעת חוק פקודת הנישואין והגירושין (רישום)(הסכם קדם נישואין)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014

  על רקע המציאות של עיגון אלפי בני זוג יהודים לשנים רבות, אשר לא נמצא לה זה עשרות בשנים תקנה, מוצע לקבוע בחוק כי רב שמונה לרושם נישואין יציע לבני זוג שבאו להירשם לנישואין לחתום על "הסכם קדם נישואין", בנוסח שיקבע שר המשפטים או בנוסח אחר שבני הזוג יסכימו עליו.
  "הסכם קדם נישואין" הונהג על ידי רבנים גדולים בתורה בארץ ובעולם. ההסכם נערך על ידי בני הזוג לפני הקידושין, ובו הם מסכימים שאם במהלך הנישואין יודיע אחד מהם לבן זוגו על רצונו להיפרד, משחלפה תקופה שנקבעה בהסכם והם לא הגיעו להסדר ביניהם ולא האריכו את התקופה, בן הזוג שהודיע על רצונו להיפרד זכאי למזונות מבן זוגו בסכום שנקבע בהסכם כל עוד הם ממשיכים להיות נשואים.
  תקציר...
 • תזכיר חוק: רשם נישואין יציע לבני זוג לחתום על "הסכם קדם נישואין"

  פקודת הנישואין והגירושין (רישום)(הסכם קדם נישואין)(תיקון מס' 3), התשע"ד-2014

  על רקע המציאות של עיגון אלפי בני זוג יהודים לשנים רבות, אשר לא נמצא לה זה עשרות בשנים תקנה, מוצע לקבוע בחוק כי רב שמונה לרושם נישואין יציע לבני זוג שבאו להירשם לנישואין לחתום על "הסכם קדם נישואין", בנוסח שיקבע שר המשפטים או בנוסח אחר שבני הזוג יסכימו עליו.
  תקציר...
 • שרת המשפטים ציפי לבני יוזמת הקמת "בית דין משמעתי לרבני ערים" שבוע לאחר מכין מכריז סגן השר לשירותי הדת על יוזמה המבקשת להקים "ועדת בירור לרבנים". מה ההבדל בין שתי היוזמות?

  שרת המשפטים ציפי לבני בישרה על יוזמה אתה היא מקדמת באמצעות הצעת חוק ממשלתית של משרד המשפטים, אשר דורשת הסדרה והקמה של בית דין משמעתי לרבני רבים.
  תקציר...
 • תזכיר חוק: להחיל את התיקון לחוק גיל הנישואין המעלה את הגיל החוקי לנישואין מ-17 ל-18


  תזכיר חוק גיל נישואין (תיקון מס' 6)(תיקון), התשע"ד-2013

  הצעת החוק נועדה לקבוע הוראת תחילה לתיקון מס' 6 לחוק גיל נישואין, התש"י-1950, שהתקבל בכנסת ביום א' בכסלו התשע"ד (4 בנובמבר 2013). במסגרת תיקון זה, הועלה גיל הנישואין בחוק מגיל 17 לנישואי נער ונערה, לגיל 18 לנישואי קטין או קטינה כקבוע בחוק הכשרות המשפטית והאפוטרופסות, התשכ"ב–1962, תוך החלפת המונח "נערה או נערה" במונח "קטין או קטינה". בנוסף לכך, תוקן סעיף 5 לחוק תוך שינוי הנסיבות למתן היתר לנישואי קטין או קטינה מתחת לגיל 18, על ידי בית המשפט לענייני משפחה. לפי התיקון, בית המשפט ייתן היתר רק במקרים בהם קיימות, לדעתו, נסיבות מיוחדות הקשורות בטובת הקטין או הקטינה, לפי העניין, אשר מצדיקות מתן היתר ובתנאי שמלאו להם שש עשרה שנים. 
  תקציר...
 • תזכיר חוק: לאסור הפליה במוצרים, בשירותם ובכניסה למקומות ציבוריים מסוגים שונים

  חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, (תיקון מס'...)(איסור על ביזוי או השפלה מחמת הפליה), תשע"ג-2013

  חוק איסור הפליה במוצרים, בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים, תשס"א-2000 (להלן: "חוק איסור הפליה","החוק"), נועד לקדם את השוויון ולמנוע הפליה בכניסה למקומות ציבוריים ובהספקת מוצרים ציבוריים (סעיף 1 לחוק). 
  תקציר...

לחצו כאן וכתבו לציפי לבני
מכון על משמר הכנסת יעביר לחברי וחברות כנסת פניות העוסקות בנושאי דת ומדינה.
לפנייה בנושאים אחרים, אנא צרו קשר עם הח"כ באמצעות אתר הכנסת, בכתובת:
http://main.knesset.gov.il/mk/current/Pages/default.aspx

שם מלא *
דוא"ל *
טלפון
הודעה *

תאריך לידה: 
 כ"א תמוז תשי"ח, 08/07/1958

השכלה: L.L.B במשפטים, אוניברסיטת בר-אילן.

תפקידים בכנסת:

הכנסת ה-20:
יושבת ראש וועדת המשנה למדיניות חוץ והסברה.
יושבת ראש וועדת המשנה ללוחמה משפטית.
חברה בוועדת החוץ והביטחון.
חברה בוועדת החוקה, חוק ומשפט.
חברה בוועדת המשנה לנושאים ביטחוניים ואזרחיים ביהודה ושומרון.
חברה בוועדת המשנה לתפיסת הביטחון ובניין הכוח.

הכנסת ה-19:
שרת המשפטים

הכנסת ה-18:
יושבת ראש האופוזיציה
חברה בשדולה לקידום פתרון של שתי מדינות והפרדה בין ישראל והפלסטינים

הכנסת ה-17:
ממלאת מקום ראש הממשלה
שרת החוץ
שרת המשפטים

הכנסת ה-16:
שרה לקליטת עלייה
שרת הבינוי והשיכון
שרת המשפטים
שרת החוץ

שירות צבאי: מ"מ בבית הספר לקצינות
השתחררה בדרגת סגן

מצב משפחתי:
 נשואה+2

מקום מגורים: תל אביב

פעילות ציבורית ותפקידים נוספים: 
מנכ"לית רשות החברות הממשלתיות.
עסקה בעריכת דין במשרדה והתמחתה במשפט מסחרי, ציבורי ונדל”ן.
2004 זכתה בפרס אבירת איכות השלטון.
1980-1984 עבודה במוסד.

דרכי התקשרות:
טלפון בכנסת:    02-6408407
פקס:                 02-6496659
דואר אלקטרוני:  zlivni@knesset.gov.il
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר