חברי כנסת סיעות חקיקה והצבעות
מנחם אליעזר מוזס

המליאה דנה בהצעה לסדר בנושא הנחת ראש של חזיר בפתח בית הכנסת 'סוכת שאול'. לבקשתו של ח"כ אליעזר מוזס. ח"כ מנחם מוזס: "סבורני שהגורם לדבר הנורא הזה הוא המאבד נגד ההדתה".

היום, רביעי 14.11.2018 עלתה במליאה הצעה לסדר בנושא הנחת ראש של חזיר בפתח בית הכנסת "סוכת שאול" ברמת השרון לבקשתם של ח"כ אליעזר מוזס (יהדות התורה) וח"כ ינון אזולאי (ש"ס).

תקציר...
יעל גרמן

הצעת חוק איסור טיפול המרה לקטין, התשע"ז-2017 של ח"כ יעל גרמן נפלה בקריאה טרומית ברוב של 32 מתנגדים אל מול 19 תומכים. ח"כ יעל גרמן: "בושה שהממשלה הזאת חוזרת ואומרת שהיא בעד הקהילה

בעד

 היום, רביעי 14.11.2018 נפלה בקריאה טרומית הצעת חוק איסור טיפול המרה לקטין, התשע"ז-2017 של ח"כ יעל גרמן (יש עתיד) ברוב של 32 מתנגדים אל מול 19 תומכים.

תקציר...
ישראל כץ

ח"כ ינון אזולאי בשאילתה לשר התחבורה אודות אישור משרד התחבורה להפעלת 24 קווי שירות בתל אביב בשבתות. שר התחבורה ישראל כץ: "אין במכרזים כל דרישה להפעיל קווים בשבת, ולא יינתן כל סבסוד בשבת"

היום, רביעי 14.11.2018 פנה ח"כ ינון אזולאי (ש"ס) בשאילתה לשר התחבורה ח"כ ישראל כץ (הליכוד) אודות אישור משרד התחבורה על הפעלה של 24 קווי שירות/אוטובוס בשבתות בתל אביב.

תקציר...
משה גפני

ועדת הכספים אישרה כי דין תורה יהיה מוסד הבוררות הבלעדי במסגרת פעילות הגמ"חים. ח"כ משה גפני: "רציתם את הגמ"חים בחוקי המדינה אז תדעו לעשות התאמות שבנויים על פי חוקי תורה".

אתמול, שלישי 13.11.2018 ועדת הכספים בראשות ח"כ משה גפני התכנסה להמשיך את הקראת ואישור סעיפי חוק הגמ"חים, שנועד להסדיר לראשונה את פעילות הגמ"חים כמוסד פיננסי שמקבל רישיון פעילות מצד המדינה ונתון לפיקוחה.

תקציר...
שלי יחימוביץ'

הוועדה לענייני ביקורת המדינה דנה בהתנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילת הלהט"ב. ח"כ שלי יחמוביץ': "טרנסג'נדרים וטרנסג'נדריות היא קבוצה המתמודדת עם הרבה קשיים, אפליה ואלימות


היום, שלישי 13.11.2018 התכנסה הוועדה לענייני ביקורת המדינה בראשות ח"כ שלי יחימוביץ' (המחנה הציוני) לדיון בנושא התנהלות רשויות המדינה בטיפול בקהילת הלהט"ב.
תקציר...
יעל גרמן

הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הרחבת הזכאות להליכי נשיאת עוברים), התשע"ט–2018 של ח"כ יעל גרמן

אתמול, שני 12.11.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זו של ח"כ יעל גרמן (יש עתיד) עליה חתומים שאר חברי המפלגה. הצעת חוק זו,  מבקשת לקבוע כי כל זוג שרוצה להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, או כל הורה יחיד, גבר או אישה, יוכל להתקשר בהסכם לנשיאת עוברים, ככל שיש להם קושי להביא ילדים בדרכים אחרות.
תקציר...
איציק שמולי

הצעת חוק הסכמים לנשיאת עוברים (אישור הסכם ומעמד היילוד) (תיקון – הרחבת הזכאות להליכי נשיאת עוברים והרחבת ההגנה על האם הנושאת), התשע"ט–2018 של ח"כ איציק שמולי

אתמול, שני 12.11.2018 הונחה על שולחן הכנסת הצעת חוק זו של ח"כ איציק שמולי (המחנה הציוני). הצעת החוק, מבקשת להרחיב באופן שוויוני את מעגל הזכאים לביצוע פונדקאות כאמור וכן להרחיב את מעגל האימהות הנושאות.
תקציר...
עמר בר-לב

הצעת חוק-יסוד: כבוד האדם וחירותו (תיקון – הזכות לחיי משפחה והורות) התשע"ט-2018 של חבר הכנסת עמר בר לב

אתמול, שני 12.11.2018 הוגשה על שולחן הכנסת הצעת חוק זו של חברי הכנסת עמר בר לב (המחנה הציוני) ומשה מזרחי (המחנה הציוני). הצעת חוק זו, מבקשת לעגן בחוק-יסוד את זכותם של תושבי ישראל לעצב את חייהם הזוגיים והמשפחתיים כזכות חוקתית שלא ניתן לפגוע בה בנקל, אלא בכפוף למבחני המידתיות של פסקת ההגבלה.
תקציר...
סתיו שפיר

הצעת חוק ברית הזוגיות לבני ולבנות אותו המין, התשע"ט–2018 של ח"כ סתיו שפיר

אתמול, שני 12.11.2018 הונחה על שולחן הכנסת, הצעת חוק זו של ח"כ סתיו שפיר (המחנה הציוני). הצעה זו מבקשת לעגן את זכותם של בני זוג מאותו המין לקבל הכרה בזוגיות שלהם ובמשפחה שלהם, ובכך להסיר את ההפליה הנוהגת כיום כלפי קבוצה זו. 
תקציר...
נפתלי בנט

ראש חזיר נמצא תלוי על שער בית כנסת 'סוכת שאול' ברמת השרון. שר החינוך ח"כ נפתלי בנט: "קמפיין ה״הדתה״ המדומיין מביא לשנאת יהדות והעביר אנשים מסוימים על דעתם".


שלשום, שישי 9.11.2018   תלו אלמונים ראש של חזיר על שער הכניסה לבית הכנסת 'סוכת שאול' ברמת השרון. מתפללי בית הכנסת אשר נדהמו לגלות את המעשה הזעיקו את המשטרה שפתחה בחקירה של נסיבות האירוע.
תקציר...

מהו מכון על משמר הכנסת?

מכון מעקב אזרחי אחר עמדות, התבטאויות, הצעות חוק והצבעות של נבחרות ונבחרי ציבור בתחום הדת והמדינה

המדיניות הממשלתית בתחום יחסי הדת והמדינה בישראל אינה משקפת את התמורות שחלו בחברה הישראלית בעשרים השנים האחרונות. מחוקקות ומחוקקים רבים עוד לא הבחינו בשינוי, אך רוב חוצה מגזרים תומך בהגדרה מחודשת ליחסים בין דת ומדינה בישראל.

בין הציבור ובין נבחריו נפער פער. חלק מנבחרות ונבחרי הציבור כלל לא ניסחו לעצמם משנה סדורה בתחום הדת והמדינה, לאחרים משנה מוצקה וברורה אך לא תמיד ידועה. בשני המקרים אין לציבור הרחב כלי יעיל לעקוב אחר עמדותיהם והצבעותיהם של נבחריו.

מכון על משמר הכנסת: מרכז ומציג מידע אודות עמדותיהם ופעולותיהם של נבחרות ונבחרי הציבור במכלול הנושאים הנוגעים ליחסי דת ומדינה בישראל.

מכון על משמר הכנסת משרת את הדמוקרטיה הישראלית:
דמוקרטיה איתנה יודעת לחדד את האחריותיות (Accountability) ואת השקיפות (Transparency) בין האזרח לנבחריו. מכון על משמר הכנסת מסייע להגשים ערכים אלו באמצעות מרכז מידע אינטרנטי שמשתף את הציבור בעמדותיהם העקרוניות, ביוזמותיהם הפרלמנטאריות, בהתבטאויותיהם הציבוריות ובמכלול הצבעותיהם של חברי וחברות הכנסת בנושאי דת ומדינה.

המכון מרכז מידע באופן רצוף, שקוף ופתוח לציבור בענייני חקיקה, מדיניות, התנהלות הכנסת, לרבות דף אישי לכל חבר וחברת כנסת שבו יוצגו:

עמדות והשקפת עולם – ריכוז עמדות היסוד הערכיות של חברי וחברות הכנסת בשורה של נושאים עקרוניים, הנוגעים לדמוקרטיה, לחופש הדת ולחופש מדת בישראל.

יוזמות והצעות חוק – מעקב אחר הצעות החוק והיוזמות אותן מקדמים חברי הכנסת בתחומים המבקשים להשפיע על יחסי דת ומדינה בישראל.

הצבעות – איסוף, הצגה ומעקב שוטף אחר אופן ההצבעה של כל חבר כנסת כאשר נושאי דת ומדינה מגיעים לשלב המעשה התחיקתי עצמו, ההצבעה.

תקשורת – כינוס ציטוטים נבחרים והתבטאויות מפתח של חברי הכנסת בנושאי חופש דת וחופש מדת, הן מהעיתונות הכתובה והאלקטרונית והן ממרחבי המדיה החברתית.

עבודה פרלמנטרית – שיקוף ההתנהלות הפוליטית היום-יומית של חברי וחברות כנסת ישראל בנאומיהם במליאה, בהצעות לסדר, בשאילתות ובפרוטוקולים רשמיים מהועדות.

ניתוחים ופרשנויות – יצירת פרופיל פעילות אישי לכל חבר וחברת כנסת, הכולל הסברים על ההשלכות השונות של הצעות חוק שיזמו או שאליהן הצטרפו.

מכון "על משמר הכנסת" מחויב לקוד אתי של יושרה ושקיפות. הנתונים יוצגו כהווייתם, לעיתים בצד פרשנות, אך ללא הטיה פוליטית וללא משוא פנים.

מכון על משמר הכנסת הוא מבית התנועה המסורתית ונתמך על ידי פדרציית ניו יורק:

תקציר...
תנאי שימוש
עקבו אחרינו בפייסבוק עקבו אחרינו בטוויטר הירשמו לניוזלטר צרו קשר